rodzaje-pomp-ciepła

Pompy ciepła powietrze/woda i ich rodzaje: Split, Hydrosplit i Monoblok

Pompy powietrze/woda stanowią innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie ogrzewania oraz klimatyzacji, oferując skuteczność i efektywność energetyczną. Dodatkowo, w związku z tym, że w dzisiejszych czasach, gdy troska o środowisko naturalnie staje się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, poszukiwanie ekologicznych źródeł energii nabiera szczególnego znaczenia. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się trzem głównym rodzajom pomp ciepła typu powietrze/woda: split, hydrosplit i monoblok, analizując ich specyfikacje, zalety i zastosowania. Każdy z tych rodzajów pomp prezentuje unikalne cechy, rzucając nowe światło na to, w jaki sposób możemy czerpać korzyści z odnawialnych źródeł energii.

Pompa ciepła powietrze/woda typu split – wydajność i ekonomia

Pompa ciepła powietrze/woda typu split to najczęściej spotykane rozwiązanie na rynku. Urządzenie to składa się z dwóch jednostek – zewnętrznej i wewnętrznej, połączonych ze sobą instalacją chłodniczą, w której krąży czynnik chłodniczy. W jednostce wewnętrznej znajdują się kluczowe elementy, takie jak wymiennik ciepła, pompy obiegowe, filtry, naczynia przeponowe, zawory bezpieczeństwa oraz zaawansowane układy elektroniczne. Im więcej elementów znajduję się w wewnątrz budynku tym bardziej są one zabezpieczone przed wpływem zewnętrznych czynników atmosferycznych co skutkuję dłuższym okresem żywotności takiej pompy ciepła. Natomiast w jednostce zewnętrznej znajdziemy sprężarkę, wiatrak, wymiennik ciepła (energia z otoczenia/czynnik chłodniczy), elektronikę oraz inne elementy typowe dla układu chłodniczego. 

Ten typ pomp ciepła może wydajnie pracować to temperatury zewnętrznej -25 stopni Celsjusza. Co istotne, w przypadku braku prądu w przeciwieństwie do pozostałych typów pomp ciepła powietrze/woda, czynnik chłodniczy nie zamarza, co gwarantuje bezpieczeństwo i bezawaryjne działanie systemu bez potrzeby ponoszenia kosztów związanych z dodatkowymi zabezpieczeniami urządzenia jak w przypadku pozostałych typów pomp ciepła powietrze/woda.

Pompy ciepła typu split jako jedyne wymagają instalacji przez wykwalifikowany zespół specjalistów posiadających państwowe uprawnienia F-gazy wydawane przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego. Proces uzyskania takich uprawnień jest kosztowny i dość skomplikowany, co powoduje, że ilość firm montująca takie urządzenia jest ograniczona. Stąd bardzo często można spotkać się z nieprawdziwymi stwierdzeniami, że pompy split są gorsze i posiadają mniejszą efektywność grzewczą niż pozostałe typy pomp ciepła. Powód takich twierdzeń jest bardzo oczywisty – firmy nie posiadające takich uprawnień nie mogą montować takich urządzeń i dlatego zachwalają pozostałe typy pomp ciepła.

Naszym zdaniem pompy ciepła typu split to nowoczesne urządzenia, które wyróżniają się najniższym kosztem inwestycyjnym, wysoką wydajnością i kompaktową budową. Jest to najlepszy wybór w stosunku jakość do ceny. Stąd też z roku na rok zyskują nowych zwolenników.

Pompa ciepła powietrze/woda typu hydrosplit – bezpieczne ogrzewanie każdego domu

Pompy hydrosplit to innowacyjne podejście. Jest to urządzenie stworzone na wzór splitów i monobloków. Czerpie najlepsze cechy z obu typu urządzeń choć bliżej mu do splita. Składa się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej tak samo jak split z tą jedną różnicą, że wymiennik ciepła (czynnik chłodniczy/woda) znajduje się w jednostce zewnętrznej. 

Pomiędzy jednostkami krąży woda, co stanowi różnicę względem tradycyjnych splitów. Jednostki są połączone rurami wodnymi co jednocześnie stanowi ryzyko zamarznięcia wody w przypadku wystąpienia awarii zasilania. Aby temu zapobiec, stosuje się różne środki zabezpieczające, takie jak zawory przeciw zamrożeniowe, dodatek glikolu do wody czy zainstalowanie magazynu energii, który utrzymuje pracę pompy nawet w przypadku wystąpienia braku prądu.

Czasami ze względu na duże zapotrzebowanie na moc grzewczą budynków instaluje się większe pompy ciepła generujące więcej energii cieplnej. Posiadają one większe układy chłodnicze z dużą ilością czynnika chłodniczego. Przepisy przeciwpożarowe ograniczają możliwość wprowadzania zbyt dużej ilości takiego czynnika chłodniczego do wewnątrz budynku w zależności od rodzaju i powierzchni pomieszczenia, w którym znajduję się jednostka wewnętrzna. Dlatego, chcąc zachować najlepsze cechy  pomp ciepła typu split producent DAIKIN stworzył nowy typ pomp ciepła – hydrosplit eliminując tym samym ryzyko przedostawania się czynnika chłodniczego do wnętrza domu jednocześnie zachowując wszystkie zalety splitów.

Urządzenia hydrosplit mogą być montowane przez osoby, które nie posiadają uprawnień F-gazów wydawanych przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

Ze względu na to, że wszystkie podzespoły znajdują się w jednostce, urządzenia mogą pracować w minimalnie niższych temperaturach zewnętrznych, zazwyczaj do -28 stopni Celsjusza.

Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok – kompaktowe rozwiązanie z wyzwaniami

Pompy monoblok to zupełnie inne podejście do technologii pomp ciepła powietrze/woda. Całe urządzenie składa się jedynie z jednostki zewnętrznej, w której umieszczone są niemal wszystkie niezbędne komponenty całego systemu grzewczego oraz z sterownika (panelu do zarządzania), który znajdziemy w wewnątrz budynku. W środku budynku jako osobne elementy będą też zamontowane: grupy bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym, manometry, odpowietrzniki czy zbiornik na ciepłą wodę użytkową z zaworem trójdrożnym. Takie rozwiązanie jest najmniej estetyczne. Dodatkowo każdy element zazwyczaj jest innego producenta, co nie podlega, w przypadku awarii, pod jedną gwarancję jak w przypadku pomp ciepła typu split czy hydrosplit, gdzie producent wszystkie te podzespoły umieszcza w jednostce wewnętrznej pompy ciepła.

Tak samo jak w hydrosplit woda wypływa na zewnątrz, co w przypadku utraty zasilania może prowadzić do zamarznięcia i uszkodzenia instalacji oraz pompy ciepła. Aby zabezpieczyć się przed tym scenariuszem, konieczne jest zastosowanie tych samych środków bezpieczeństwa, co w przypadku hydrosplitów.

Monobloki również potrafią pracować do -28 stopni Celsjusza.

Wybór pompy ciepła powietrze/woda zależy od potrzeb

W tym miejscu często pojawia się pytanie, które rozwiązanie wybrać: split, hydrosplit czy monoblok. Tak naprawdę są to takie same urządzenia pod względem wydajności, a różnica polega głównie na zastosowanej technologii przenoszenia energii cieplnej ze środowiska to wnętrza domu. To jaką technologię wybrać, to zależy od przepisów przeciwpożarowych, warunków technicznych oraz preferencji inwestora.

Wszystkie trzy typy pomp ciepła powietrze/woda tak samo grzeją, tak samo chłodzą. Splity są najtańsze i najbardziej kompaktowe. Hydrosplity mogą ogrzewać większe powierzchnie. A monobloki mogą być instalowane przez firmy nie posiadające państwowych uprawnień i w miejscach gdzie inwestor nie potrzebuję przygotowywać ciepłej wody ale nie też miejsca w domu na montowanie jednostek wewnętrznych.

Przy wyborze pompy powietrznej warto dokładnie rozważyć indywidualne potrzeby i warunki instalacyjne, aby wybrać rozwiązanie, które najlepiej spełni oczekiwania i zagwarantuje efektywność działania przez wiele lat. Jeśli nie jesteśmy sami w stanie wybrać optymalnego rozwiązania dla nas, to należy skontaktować się z profesjonalną firmą posiadającą wszystkie niezbędne uprawnienia i autoryzację oraz doświadczenie poparte wykonanymi instalacjami i pozytywnymi komentarzami klientów. Dobrze jest jak taka firma znajduję się w wykazie firm akredytowanych u producenta i również przez niego jest rekomendowana. Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie pomp ciepła powietrza/woda, to zapraszamy do kontaktu. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości podpierając się normami, wytycznymi producenta oraz PORT PC – Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.