Instrukcja_płyta fundamentowa i przyłącza hydrauliczne_31.08.2021